• Dünyayı değiştiremiyorsan, Dünyanı Değiştirirsin. Hepsi bu.

  • Önce Farkı Yaratırsın... Sonra Fark Yaratırsın...

  • En Büyük Zaman Hırsızı Kararsızlıktır...

    C.Flory

Koçluk bütünsel bir süreçtir…

Koçluk, kontrol etmek ve yönetmek değildir. Bir süreçtir. Bu süreçte biz, birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişiye bırakan bir kolaylaştırıcı, bir ayna tutucuyuz.

Koçluk, potansiyeli maksimize etmektir.

Sonuca odaklanır…

Yaşam koçluğu, düz bir yüzey oluşturmak için yaşamın oyuklarını doldurur ve ortadan kaldırır. Yolculuk esnasında, kişiyi faliyetsizliğin sağ şeridinde kalıp amaçsız ya da yönsüz, rastgele sürüklemek yerine gerçekten ziyaret etmek istediği yerlere götürür.

Şimdi ve Gelecekle ilgilenir…

Yaşam Koçluğu, şu an ve gelecek üzerine kuruludur. Geçmişin gelecekle eşit olmasının gerekmediği öncülüne dayanır.